STEM eğitimi; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin içeriğini ve becerilerini bütünleştiren, öğretme ve öğrenmeye yönelik disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Günümüzde tüm dünyada büyük bir hızla yaygın hale gelen bu eğitim modeli, özellikle çocuklar ve dolayısıyla dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor.

Bu kez size STEM hakkında bilinmesi gereken 4 konudan kısaca bahsedeceğiz.

1.STEM eğitimi nedir?

STEM eğitimi anaokulundan başlayarak hayat boyu tüm eğitim ve öğrenme süreçlerinde benimsenebilecek bir anlayış olarak; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin içerik ve becerilerini öğrenerek ‘bilgi’ üretmek odaklı bir felsefedir. Farklı alanların bir araya geldiği ve yaparak öğrenmeyi destekleyen STEM eğitimi, çocuklara yalnız akademik bilgi kazandırmayı değil, bu bilgiyi kullanmayı da öğretir.

2.STEM eğitimi kimlere hitap eder?

STEM sistemi analitik düşünebilen, teknolojik ve bilimsel çalışmalar üretebilen lider gençler üretmeyi hedefler ve bu nedenle aslında tüm çocuklara hitap eder. STEM eğitimi çağa ayak uyduracak ve hatta yön verecek çocuklar yetiştirir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; mühendislik, teknoloji gibi alanlarda çalışan kadın sayısının hala az olması sebebiyle, özellikle kız çocuklarının STEM eğitimine yönlendirilmesi önemlidir.

stem-egitimi-nedir

3.STEM eğitimi neden önemlidir?

STEM eğitimi yaratıcı düşünebilen ve bilgi üretebilen gençlerin yetiştirilmesini öngördüğü için önemlidir. Çocuklar teorik bilgilerini pratikte kullanabilir, problem çözme odaklı yaklaşmayı öğrenir, inovatif bakış açısı kazanarak geleceğe yön verir. Kısaca ifade etmek gerekirse, geleceğe yön veren çocuklar yetiştirmek için STEM eğitimi önemlidir.

4.Eğitim ve iş dünyasında STEM?

STEM anlayışı aslında ana sınıfında başlıyor. Bilgi üretme odaklı eğitim programından gelmiş nesil iş dünyasında bu üretkenliği ve inovatif bakış açısını sürdürüyor. Bu nedenle de STEM eğitimi, iş dünyasının sürdürülebilir gelişmesi için büyük önem taşıyor.

Profesyonel anlamda hayatta kalmak, gelişmelere ayak uydurma ve yön verme yeteneği ile alakalı hale geldi. Peki, bu rakabet hangi alanlarda öne çıkıyor? Rekabet avantajı nerelerde stratejik hale geliyor? Bu soruya odaklandığımızda karşımıza bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin gelişmişlik seviyesinin dünya piyasalarındaki rekabet avantajını sağladığını görüyoruz. Rekabetin kendi içindeki dengeyi ve uyumu sağladığımız bir anlayış, bize çağın ve çağın ilerisinin formülünü veriyor. Bu da STEM eğitiminin öneminin bir kez daha altını çiziyor.

Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı