Teknolojinin hız kesmeden ilerleyen yolculuğunda yapay zekanın tüketici ve işletmelere erişebilir oluşu ile yeni neslin yetiştiği akıllı teknolojilerle yönlendirilebilen bir dünya meydana geldi. Robotik Süreç Otomasyonundan farklı olarak kendi kendine öğrenip adapte olabilen yapay zekâ (Artificial Intelligence- AI) teknolojisi insan düşüncelerini taklit edebiliyor. 

Yapay zekanın birçok iş sektörünü yok edeceği ve çalışanların yerine geçeceği gibi olumsuz yaklaşımlar olsa da şüphesiz bu teknoloji yeni olanaklar ve alanlar da açacaktır. Teknoloji çağına doğan ve Z kuşağı olarak da adlandırılan yeni nesil bilgiye ulaşma konusunda teknolojinin getirdiği imkanlar sayesinde tarihin belki de en donanımlı ve eğitimli nesli olarak ifade edilebilir. 

Teknoloji ve Yapay Zekâ ile Büyüyen Nesil 

21. yüzyılda büyüyen nesil akıllı telefonlar ve sanal asistanların olmadığı zamanları hatırlayamayacak bir jenerasyon olarak ortaya çıkan akıllı ürünlerin de ilk kullanıcıları olacaklar. Sürücüsüz arabalar, akıllı makine ve robotlar tarafından sunulan eğitim ve sağlık hizmetleri gibi klasik düzenin tamamen tersi olarak hayatlarının hemen hemen her anında teknoloji ile senkronize olarak yaşayacak bir nesle tanık oluyoruz. 

Günümüz nesli yeni bir toplumsal düzenin de bir manada başlatıcıları ve asıl faktörleri konumundalar. Etkileşimleri ve beklentileri önceki nesillerden tamamen farklı olan nesil özellikle yapay zekâ teknolojisinin gelişimi ile kendi hayatlarını kontrol edebilir ve nerede olurlarsa olsunlar istedikleri her şeyle iletişim ve etkileşim kurabilir hale geldiler. Farklı kelimelerle ifade etmek gerekirse yeni nesil teknolojinin emekleme veya geçiş evresinden daha çok onun hızla ilerlediği bir çağda dünyaya geldi. 

AI Teknolojisi ile Yeni Neslin Etkileşimi

Yapay zekâ özellikle iletişim ve haberleşme uygulamaları ile yeni jenerasyonun her anına eşlik ediyor. İş hayatına atılan yeni nesil hem şirketlerde hem de fabrikalarda veri depolamadan lojistiğe kadar süreçlerin her adımında tercih edilen yapay zekayı kullanmaya devam ediyor. Bunlara ek olarak sağlık sektör AI teknolojisini en fazla benimseyen ve kullanan bir alan olarak görülebilir. Hastalığın erken evrede teşhis edilmesinden, hasta ve semptomlara ait verileri toplamaya, sanal asistanlar ile uzaktan sağlık takibi yapmaya ve hatta ameliyatlarda doktorlara yardımcı olmaya kadar birçok noktada AI ve akıllı robotlardan yararlanılıyor. 

Tıbbı araştırmaların yapay zekâ ile bu denli gelişimi yeni neslin sağlıklarında ve yaşam kalitelerinde gözle görülür farklar olmasına ve gelişimsel sorunların erken evrede saptanmasında da kullanılıyor. 

Yapay Zekâ da Yeni Nesilden Etkileniyor

Öte yandan makine öğrenmesinin geliştirilmesi bağlamında yapay zekanın çocukların akıl yürütme becerilerinden ve temel kavramları idrak etme yeteneklerinden öğreneceği çok şeyin olduğu düşünülüyor. Bu noktada her ne kadar yeni neslin yapay zekaya uyumu üzerine tartışılsa da tam tersinin yani yapay zekânın da bu nesilden ilham aldığı yadsınamaz bir gerçek gibi duruyor. 

Kaynaklar

Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı