Tasarım Odaklı Düşünme daha çok sanatla ilintili bir algıya sahip olsa da iş dünyasının yaşadığı dönüşümün temel taşlarından biridir. Tasarım ilkelerini stratejik olarak ürünlerin inovasyon sürecinde kullanan markalar, ürünlerinin elde ettiği başarıda çarpıcı bir gelişme olduğunu görüyorlar. Apple, Coca-Cola ve Nike gibi markaların arkasındaki itici güçlerden biri Tasarım Odaklı Düşünme’dir.

Organizasyonların stratejik gelişiminde önemli bir rol oynayan Tasarım Odaklı Düşünme, tasarımcılar tarafından karmaşık sorunları çözmek veya şirket ya da müşteriler için çözümler bulmak için kullanılan bir metodolojidir. Tasarım Odaklı Düşünme, mantık, sezgi, akıl yürütme ve yaratıcı düşüncenin getirdiği olasılıkların keşfedilmesi üzerine inşa edilir. Bu ideoloji ile beraber gelen problem çözme konusunda uygulamalı ve kullanıcı merkezli bir yaklaşımın, inovatif yönden farklılaşma konusunda markalara önemli bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz.

Neden Tasarım Odaklı Düşünmeliyiz?

Tasarım Odaklı Düşünme, markaların inovatif çalışmalarını tamamen müşteri deneyimi odağına taşır. Farklı kanallardan toplanan verilerin analiz edilmesiyle oluşan veri havuzu, Tasarım Odaklı Düşünce’yi besleyen en temel kaynak olarak öne çıkıyor. Bu sayede hayali olmayan, tamamen gerçek müşteri gereksinimlerini elde eden markalar, müşterilerin yaşayacakları tatmini en üst seviyede tutabiliyorlar.

Tasarım Odaklı Düşünme sistemini, marka kültürü olarak benimseyen şirketler, elde ettikleri geniş perspektif sayesinde olası sorun ve risklere karşı farklı alternatifler geliştirebildikleri gibi önlerine çıkan fırsatları çok daha net bir şekilde öngörebiliyorlar. 

Öte yandan Tasarım Odaklı Düşünme, şirket ve markaların inovasyon konusunda yaşadıkları belirsizlikleri ortadan kaldırarak, bu konuda risk almaktan kaçınan şirket ve markaların harekete geçmesinde büyük bir rol oynuyor. Bu noktada şirket ve marka kültürüne Tasarım Odaklı Düşünce sistemini yerleştiren yapılar, yapılacak inovasyonun ulaşacağı hedef kitleyi daha rahat belirler; geliştirilen ürünleri hedef kitle ile en çarpıcı şekilde buluşturabilir. 

Tasarım Odaklı Düşünme, iş dünyasının yanı sıra sanat, edebiyat, müzik ve bilim dünyasında da kendisine yer bulan önemli bir yaklaşım. Bu tarz düşünme yönteminin benimsenmesi her alanda çok daha özgün ürünlerin (çalışma da diyebiliriz) geliştirilmesine ve üretim sürecinde karşılaşılan problemleri “fırsat” olarak bakılması konusunda kilit bir role sahip. 

Hali hazırda Apple, Google, Samsung, Coca-Cola, Nike, Mercedes gibi markalar Tasarım Odaklı Düşünme sisteminin kurum kültürlerine adapte ederek, hedef kitleleriyle olan bağları daha güçlü temeller üzerine oturttular. İş dünyasında kendisine daha fazla yer bulmaya başlayan Tasarım Odaklı Düşünme, Harvard ve MIT gibi dünyanın en önemli eğitim kurumlarda öğretiliyor. Bu sayede daha rahat bir şekilde tabana yayılıp benimsenecek Tasarım Odaklı Düşünme sistemi ile beraber insan odaklı, inovatif bir geleceğin kapıları tüm insanlık için aralanıyor. 

Kaynak 

https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular
https://tallyfy.com/design-thinking/
Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı