STEM, science, technology, engineering ve mathematics disiplinlerinin bir araya gelmesinden oluşmuş bir eğitim modeli ve programıdır. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin Türkçe baş harflerinin kullanılmasıyla ülkemizde FeTeMM diye anılan bu model, öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri deneyler yaparak uygulamalarını amaç edinmiştir. Bilimin ve diğer disiplinlerin günlük hayatta nasıl kullanıldıklarını deneyimlemeye yarayan STEM, çocukların teknoloji çağına ayak uydurarak gelişmelerine büyük katkı sağlamaktadır.  

Çocukların bilgisayar ortamında görsel becerilerini geliştirmek amacıyla STEM altyapısından türetilen ve art (sanat) alanın da dahil edilmesiyle oluşturulmuş STEM+A veya STEAM denilen program meydana getirilmiştir. Bir diğer program ise STREAM’dır. Robotik alanının dahil edilmesiyle ortaya çıkmış olan bu programın amacı da matematik ve fizikte görülen bilgilerin robotlar üzerinde denenmesidir. 

Bir süredir Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş lokasyonlarda uygulanan STEM eğitimi, ülkemizde yaygınlaştırılmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Yazımızda STEM etkinlikleri çerçevesinde bu eğitim modelinin olmazsa olmazlarının neler olduğuna değineceğiz. 

Gerçek Hayattan Konular

STEM derslerinde çocukların içlerindeki merak duygusu harekete geçirilerek yeni şeyler keşfetmeye hevesli olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle dersler günlük hayat konularına dayanmakta. Bilim insanları ve mühendislerin teknolojik ve ekonomik ilerlemede ana merkezde olmalarını hedefleyen STEM ile öğrenciler hayali bir konu üretmeden çevrelerindeki ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara alternatif çözümler aramakta. 

Zaman Sınırlamasından Bağımsızlık

Çocukların teknoloji ve sayısal alanlarla tanışmaları için okula başlamalarını beklemeye gerek yoktur. STEM eğitimi de çocukların her zaman aktif bir öğrenme sürecinde oldukları varsayımından hareketle onların küçük yaşlardan itibaren gelişimlerine uygun olarak basit düzeyde de olsa etkinliklere başlayabilmelerini sağlamaktadır.  

Mühendislik ve Tasarlama 

Mühendisliğin tasarım aşamaları STEM örnekleri için de aynıdır. Çocuklar profesyonel mühendisler gibi üzerinde çalıştıkları problemi araştırma, fikir geliştirme, prototip oluşturma, test etme ve değerlendirme gibi aşamalara tabi tutarak bilimsel bir süreç geçirmiş olurlar.

Sınırsız Öğrenme

STEM modelinde öğrenme ve araştırmada bilimsel çerçeveden bağımsız olarak bir sınır söz konusu değildir. Çözüm üretme sürecinde sorgulama, araştırma ve ortaya çıkanı uygulama üzerine kurulu bir anlayış vardır. Bu durum çocukların fikir üretme ve öğrenmede her an aktif olmalarını ve dersler arasında bağ kurmalarını sağlamaktadır. 

Takım Çalışması

Derslerin hemen hemen tüm aşamasında öğretmen ve öğrenciler paylaşım yaparak senkronize bir takım çalışmasında olurlar. Ortak bir amaç ile aynı konu üzerinde yapılan STEM projeleri çocukların zihinsel ve sosyal gelişimleri için önemlidir. 

Kaynaklar

https://www.edweek.org/tm/articles/2014/06/17/ctq_jolly_stem.html
https://www.tzv.org.tr/#/haber/1366
Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı