Sosyal sorumluluk, kamu, özel sektör ve toplumdaki bireylerin genel bir amaç doğrultusunda birleşmeleri durumudur. Kültürel, çevresel ve ekonomik sorunlara duyarlı olmak ve sorunların çözümü konusunda çaba harcamaya gönüllü olmak sosyal sorumluluğun çerçevesini çizmektedir. Projeler ile toplumun ana bileşenlerindeki dengenin sağlanması hedeflenmektedir. Kişisel çıkarların bir kenara bırakılarak sadece toplumsal fayda ve katkının amaç edinildiği sosyal sorumluluk hareketlerinde kâr amacı güdülmemektedir. Projeler, sivil toplum kuruluşları veya işletmeler vasıtasıyla hayata geçirilmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri amacı, bireylerin yaşam boyu edindikleri bilgi ve yetenekleri tekrar toplum yararına kullanmasını olarak ifade edilebilir. Bu nedenle projeler ve yardımlar bir sürecin ve ortak çabanın ürünleri olmaktadır. Projelerde görev alanlar da bireysel gelişim noktasında oldukça kazançlıdır. Sosyal sorumluluğa katılan gençler süreç boyunca birçok kazanım elde ediyor ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yazımızın devamında projelerin gençler üzerindeki olumlu etkilerinin neler olduğunu konuşalım. 

Kendini Tanıma Fırsatı

Projeler ve yardım hareketi boyunca gençler, hangi konularda iyi olup hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiğinin bilincine varmaktadır. Başka kişilere faydalı olma durumu gençlerin kendilerine olan saygılarını artırmalarını sağladığı gibi onların kişilikleri üzerinde daha ılımlı bir etki yaratacaktır. Sosyal sorumluluk anlayışı ile duyarlılıkları artan gençlerin ikili ilişkilerinde de daha yapıcı oldukları gözlemlenmektedir. 

Gelişen Sosyal Beceriler

Evsizlere, hasta ve yaşlılara düzenlenen yardım kampanyalarına katılmak gençlerde topluma bağlılık duygusunun gelişmesi ve aitlik hissinin artmasını sağlıyor. Toplumun birçok kesiminden kişilerle tanışmak, onlara yardım etmek ve onlarla ortak bir paydada buluşmak sosyal becerilerin gelişmesini de beraberinde getiriyor.  

Okul ve İş Hayatında Başarı

Süreç boyunca projedeki diğer kişilerle iletişim halinde olmak ve birlikte hareket etmek gençlerin takım çalışmasını öğrenmelerini sağlıyor. Bu durum okul ve iş hayatında başarılı olmak adına oldukça önemli bir deneyimdir. Bir okul veya işe kabul alırken bir projede yer almış kişiler her zaman daha avantajlı bir konumda oluyor. Zaman yönetimi, verilen sorumluluğu eksiksiz yerine getirme ve problem çözme gibi beceriler de projelerin diğer pozitif katkıları arasında sayılabilir. 

Sağlıklı ve Suçtan Uzak Bireyler

Sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almak, gençlerin bağımlılık yapan uyuşturucu ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulmaları için de önemlidir. Farkındalıkları artan gençlerin bilinçlenerek kendileri için zararlı maddelerin yıkıcı etkilerinden koruması da kolaylaşıyor. Ayrıca bireysel mutluluk ile yardım etme arasında güçlü bir bağ bulunduğu da bilinmekte. Başkalarını mutlu etmek, ruhsal açıdan bir doyuma ulaştırıyor ve dolayısıyla içsel huzuru artırıyor.

Kaynaklar

https://classroom.synonym.com/youth-social-responsibility-8039901.html
Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı