Sosyal inovasyonu bir ihtiyaç karşısında halihazırda var olan çözümlere daha iyi bir alternatif sunan yeni bir yöntem olarak tanımlayabiliriz. Son yıllarda birçok proje ve ortamda sıklıkla duyduğumuz sosyal inovasyon kavramı, içerisinde bulunduğumuz düzene bir “yenilik” getirmeyi hedefliyor. Sosyal yenilik vurgusu ile gelen yaklaşım modelleri sayesinde sosyal inovasyon proje örnekleri yapılıyor. Toplumun yaşam kalitesini artırmak için sürdürülebilir bir alan meydana getirmek sosyal inovasyonun en temel amacı.

Sosyal inovasyon ile gelen çözümler bir hizmet olabileceği gibi toplumsal süreci iyileştirme modelleri de olabilir. Toplum tarafından kabul görmesi koşuluyla gerçekleştirilen projeler sunan inovasyon çözümleri; sosyal girişimciler, topluluk ve kurumlar tarafından desteklenip hayata geçiriliyor. Her şeyden önce unutulmamalıdır ki projeler iş birliği ve katılım sonucu meydana çıkan çalışmalardır. Peki, yankısı ve hedefleri büyük olan sosyal inovasyonun etki alanları nelerdir? Hep birlikte bakalım.

Sürdürülebilir Bir Çevre

Sürüdürülebilir sosyal inovasyon örnekleri, toplum, çevre ve ekonomiye olan etkileri ile dikkat çekiyor. Tasarım olarak göze hoş gelen bir şişe kapağı bir inovasyon olarak tanımlansa da sürdürülebilirlik konusunda sınıfta kalıyor. Doğada kolayca kaybolmayan, kısa ve uzun vadede sorunlara neden olan bir kapak hem çevresel hem de ekonomik olarak olumsuz bir durum sergiliyor. 

Bu noktada yukarıda bahsettiğimiz toplum, çevre ve ekonominin her biri için aynı olumlu neticeyi verememiş oluyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ile geri dönüşümü olan malzemelerin kullanılması ve karbon ayak izinin artırılmamasına dikkat edilmesi gelişen teknoloji ile birlikte sürdürülebilir inovasyonun gelişmesini hızlandırıyor. Böylece doğa ve toplumsal yaşam korunmuş oluyor. 

Ekonomi ve Tasarruf

Bir önceki alt başlıkta verdiğimiz şişe kapağı örneğinde olduğu gibi ürünün doğaya zararlı maddeden üretilmesi aynı zamanda enerji kaybına ve dolayısıyla ekonomik zarara neden oluyor. Sosyal inovasyon örnekleri ile birlikte üretim sürecinde en az maliyet gerektiren ürünlerin en az enerji ile üretilmesi hedefleniyor. İnovasyonun temelinde ve inovatif süreçte yer alan kişilerde ekonomik  kazanç elde etme amacı olmasa da sosyal inovasyonun toplumun genelinin yararına bir tasarruf modeli sunarak ekonomik kalkınma sağladığı söylenebilir. 

Sağlık Sektöründe Devrim

Tüm dünyadaki hastalara düşük maliyetli hizmet sunmak oldukça güç bir durum. Sosyal inovasyon sağlık alanında kalite ve erişimi kolaylaştırarak sorunlara çözüm getirmeye çalışıyor. Teknolojinin de imkanları ile birlikte akıllı cihazlar üzerinden hasta takibi gibi önlemler sürecin iyileştirilmesinde önemli bir nokta olarak gösterilebilir. Ayrıca gıda güvenliğinin sağlanması ile toplumsal konulardan en önemlileri olan şiddet ve göç sorunları da sosyal inovasyonu ilgilendiren konulardandır. 

Kaynaklar

http://www.cevreciyiz.com/
http://social-innovation.hitachi/tr/about/white-papers/social-innovation-addresses-quality-access-and-cost-in-healthcare/
Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı