İnovasyon kelimesi uzun zamandır pek çok yerde kullanılmaya başlansa da, hala ne anlama geldiğine dair tereddütler var. Bu aslında bir kavram olarak inovasyona içkin bir durum olsa da, elbette inovasyon kelimesini tanımlamak büyük önem taşıyor. Dünyada etkileri bunca görülen bu kavramın ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu anlamak, ‘daha inovatif’ bir dünya ve Türkiye için çok değerli.

İnovasyon nedir?

İnovasyon denince akla gelen yakın anlamlı pek çok kelime var: orijinal, beklenmedik, yeni, yaratıcı, kullanışlı… Bu kelimelerin tamamının bir araya gelerek ortaya çıkardığı anlam, inovasyon olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan, tam anlamıyla bir tanım yapacaksak, inovasyonu şu şekilde tanımlayabiliriz: ‘şeylerin’ daha önce yapılageldiği geleneksel düşünce ve yöntemlere alternatif oluşturan, tüm sektör ve alanları kapsayan düşünce veya yöntem. 

Bu tanımdan yola çıkarak, inovasyonun yeni teknolojilere, hizmetlere, çözümlere, süreçlere uygulanabildiğini söyleyebiliriz. Modadan inşaat sektörüne kadar her alanda inovatif dokunuşlar görmek mümkün. Belirsizliğin kavrama içkin olması, kapsayıcılığı ve gerçek anlamda yenilikçi olmasından kaynaklanıyor. Burada belirsizliğin olumlu bir anlam kazandığını görüyoruz.

inovasyon-nedir

İnovasyon farklı şekillerde karşımıza çıkar. Geri dönüşümle elde edilen ürünlerden spor yaparken kullanılan giysilerin faydasına kadar her alan inovasyonu ilgilendirir. Diğer taraftan dezavantajlı grupların daha eşit fırsatlar sunan bir dünyada yaşaması için gerekli koşullar da aynı ortamda gerçekleşebilir.

İnovasyon neden önemlidir?

İnovasyon pek çok anlamda fark yaratır. Ürün ve hizmetleri zenginleştirir, olumsuz ve gereksiz detayları ortadan kaldırarak faydayı arttırır. Şirketlerin faaliyet gösterdikleri pazara hızla entegre olmalarını sağlamanın ötesinde pazarda önemli değişikliğin de başlangıcı görevi görür. Kullanıcı ve üretici arasındaki bağı güçlendirir.

Bugüne kadar yapılmayanı yapma özelliği sayesinde inovasyon, doğayı ve insanı ilgilendiren sorunlara çözüm bulmak için alan açar. İnovasyonu, değerli hale getiren bir diğer özelliği ise farklı alanların buluşma noktası olmasından gelir. Çünkü yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması için farklı bakış açılarının bir araya gelmesi gerekir. Böylesine kapsayıcı bir yaklaşımın sonuçları da tüm toplumlar ve bireyler için olumlu sonuçlara işaret eder. İnovasyon, tam da bu sebeplerle her anlamda tüm toplumun faydasına gerçekleşen bir yaklaşım olarak herkesin anlaması bir kavramdır.

Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı