Blog

Gelişen Teknolojinin Eğitime Yansımaları

Endüstri 4.0 devriminden sonra büyük bir hızla gelişen teknoloji günlük hayatımızı ve iş yaşamımızı yeniden şekillendirip kolaylaştırdı. Birbirleriyle bağlantılı teknolojik ürünler zamandan oldukça tasarruf etmemizi, ulaşılabilirliğin artışını ve bilgi saklama kapasitelerinin genişlemesini sağlıyor. İleri teknolojinin yansımalarının görüldüğü bir diğer alan ise eğitim. Yazımızın devamında gelişen teknolojinin eğitim üzerindeki etkileri ve okullarda kullanılan teknolojik ürünlerin neler olduğunu birlikte inceleyebiliriz. 

1. Öğrencilerin Bilgiye Ulaşabilirliği Arttı

Eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkiler noktasında ilk önce internet ve bilgisayarların araştırma yapma ve istenilen bilgiye ulaşmada hem öğrencilere hem de öğretmenlere sağladığı büyük kolaylıklardan bahsedilmelidir. Bu durum özellikle kütüphaneye ulaşımı kısıtlı olan bölgeler için oldukça yararlı. Tüm dünyadaki öğrencilerin bilgilerini paylaştıkları gruplar, içerik ürettikleri bloglar ve siteler sayesinde bilgi dolaşımı oldukça hızlı ve eşit bir hal aldı. 

2. Öğretmenler Arası Fikir Alışverişi

Aynı şekilde öğretmenler de alanlarındaki tüm yenilikleri internet üzerinden takip edebildiklerinden tüm gelişmelere kısa zamanda hâkim olabiliyorlar. Ayrıca öğretmenler tüm dünyadaki meslektaşları ile bir şekilde iletişim kurma imkanına sahip olduklarından ders işleyişi noktasında yeni fikirleri de birbirleri ile paylaşabiliyorlar. Bu durum özellikle ders işleyişinde daha yaratıcı olması gereken okul öncesi ve sınıf öğretmenleri için büyük bir kolaylık demek. 

3. Teknoloji ve Yaratıcı Öğrenme Süreci

Teknoloji ve eğitim ilişkisi bazında teknolojik ürünlerin sınıf içinde kullanımı öğrencileri sadece dersi dinleyen pasif bireyler olmaktan kurtardı. Bilgisayarlar aracılığıyla video, resim ve ses gibi birçok duyuya hitap eden ders anlatımları sayesinde öğrenciler interaktif bir teknoloji eğitim modeline de geçirilmiş olundu. Oyun bazlı dersler, artırılmış gerçekliğin kullanımı ve videolu anlatımlarla birlikte tüm bu gelişmeler öğrencilerin dersi daha kalıcı öğrenmelerini sağladığı gibi onların hayal güçlerinin gelişimini de destekliyor.

4. Geleneksel Öğrenme Yöntemleri Çağının Sonu

Teknoloji çağında klasik ders işleme şekli ve müfredat da değişti. Artık öğrenciler robotik, kodlama, maker ve programlama gibi gelişim seviyelerine uygun dersler alıyor. Bu dersler onların yaratıcı düşünmelerini sağlarken, analitik zekalarının ve el becerilerinin gelişimini sağlıyor. Teknolojik ürünler bir anlamda öğrencileri bireysel öğrenmeden, koordinasyonlu, kollektif ve yaratıcı öğrenmeye de sevk etmiş oluyor. 

5. Eğitimde Kullanılan Teknolojik Ürünler

Eskiden genellikle fen bilgisi derslerinde çok sık kullanılan tepegöz ve projeksiyon aletlerinin yavaş yavaş kaldırıldığı günümüzde kitaplar bile dijitalleşmeye başladı ve beraberinde teknoloji eğitimde nasıl kullanılır sorusu daha çok sorulmaya başlanıldı.

Akıllı Tahta: Bilgisayar Destekli Eğitim kapsamında çıkan, öğrencilerin işitsel ve görsel tüm duyularına hitap eden tahtalar, ders anlatırken, alıştırmalar yaptırırken veya belgesel izletirken öğrencilerin dikkatlerini uzun süre derse vermelerini sağlıyor. 

İnteraktif Yazılımlar: Öğrencinin kulaklık vasıtasıyla dinlediği, eş zamanlı içine girebildiği ve öğretmen tarafından bilgisayardan kontrol edilebilen yazılımlar öğrencilerin soyut bilgileri öğrenmelerini kolaylaştırıyor. 

Tablet ve Kindle: Ülkemizde şu an için sadece pilot okullarda yapılan ders kitaplarının dijitale aktarılması uygulamaları doğayı koruma ve ülke ekonomisine getireceği kar bakımından da oldukça önemli bir teknolojik yenilik olarak görülüyor. 

Kaynaklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir