Blog

Çocuklar En İyi Şekilde Nasıl Öğrenirler?

Çocuklar Üreterek Öğreniyor

Çocukların nasıl ögrendiğini anlamak öğretme tekniklerimizi gözden geçirerek çocukların asıl ihtiyaçlarına odaklanmamızı sağlarken aynı zamanda onlarn potansiyellerini keşfedip açığa çıkarmamızı da sağlar. Çocuklar bütüncül bir şekilde öğrenirler, yani her şeyden aynı anda bir şeyler kapabilir, taklit edebilir, öğrenilecek noktalar edinirler kendilerine. Bir deneyimlerinden öğrendikleri bir şey, ilgisiz gibi görünen başka  bir şeyle bağlantı kurarak bağlam ve anlam kazandıran bağlantı oluşturur. Bu yüzdendir ki erken yaşlarda öğretimin konu alanlarına ayrılmaması çok önemlidir. genç beyinin yaratıcılığı erken yıllarda işte böyle efektifdir.

Ayrıca, aktif öğrenim yoluyla en iyi şekilde öğrenirler. Aktif öğrenim derken çocugun uygulayarak, yaparak, işin içinde olarak öğrenmesinden bahsediyoruz. Günümüzde artık en kalıcı öğrenme yolu olarak kabul edilen aktif ögrenme ezberci öğrenim modelinin de geçerliliğini silip atmıştır.

Aktif Öğrenme Nedir?

Aktif öğrenme, öğrenmenin kendisini öğrenme sürecine dahil eden  bir öğretim yöntemi olarak tanımlanır. Kısacası aktif öğrenme, öğrencilerin anlamlı aktiviteler yapmasını ve ne yaptıklarını gerçekten düşünmelerini gerektirir. Aktif öğrenme birçok form alabilir ve herhangi bir çalışma disiplininde gerçekleştirilebilir. erken çocukluk yıllarından bahsetmek gerekirse aktif ögrenme o yıllarda daha çok “free play” yani serbest oyunla veya gerçek işler yaparak gerçekleştirilebilir. gerçek işler derken neler kastediyoruz? bahçecilik işleri; bitki ekme-sulama, mutfak işleri; ekmek yapma, bulaşık yıkama, gündelik işler; temizlik yapma ve benzeri gibi… işler çocukların kabiliyetlerine, yaşlarına ve bulundukları kültüre göre şekillendirilebilir.

daha büyük yaşlardaki çocukların eğitiminde ise aktif ögrenme, yaygın olarak, öğrencilerin yazma, konuşma, problem çözme veya yansıtma geliştirdikleri küçük veya büyük çalışma grupları şeklinde gerçekleşir.

Gerçek oyuncakları yeniden inşa etmek ya da hayali dünyalar inşa etmek olsun, çocuklar yaratıcı oyun sayesinde düşünmelerini, dillerini, hayal güçlerini, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirebilirler, bu da onları başkalarıyla iletişim kurmaya, empati yapmaya ve her zaman etkileşime açık olmaya hazırlar.

aktif öğrenme  her öğretmenin kendi sınıf ortamını, faaliyetlerini ve materyallerini, deneme ve yanılmayı  teşvik ettiği, bir kerede değil, birçok deneyimde ve farklı yaklaşımlarla deneyimlenmesi için organize etmelerini gerektirir.

Kaynak:

  • https://cei.umn.edu/active-learning
  • https://earlyarts.co.uk/blog/how-young-children-learn
  • https://www.leapschool.com/content/how-do-children-learn-best

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir