Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında eğitim alanında sayısız yenilik yaşanıyor. Klasik sınıf ortamı ve materyaller yerine öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan bir eğitim modeli üzerinde duruluyor. Son yıllarda yurtdışında açılan 3D printing ve modelleme sınıfları da bunun güzel bir örneği. 3 boyutlu modellemeyi öğrenerek hayallerini çizen öğrenciler 3D yazıcılar ile soyut düşüncelerini somut birer nesneye dönüştürebiliyorlar. 

Yaklaşık olarak 30 seneden beri kullanılan 3 boyutlu yazıcılar güvenli modellerinin üretilmesiyle birlikte eğitimde de yerini almaya başladı. Eğitimin teknoloji ile birleşmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde derse katılımı artıran, öğrenci merkezli, interaktif ve öğrenirken aynı zamanda eğlenceli bir ortam da sunan eğitim sürecine geçilmiş olundu. 

3D teknolojisinin önemli olduğu bir diğer alan da fen teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinden oluşan STEM eğitimi. 3 boyut teknolojisi ve modelleme ile öğrencilerin teknik bilgi, beceri ve yaratıcılık bakımından gelişmeleri amaçlanıyor. Gelecekte birer mühendis, bilim insanı veya sanatçı olacak öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan 3D printing ve modelleme eğitiminin öğrencilere olan faydalarına bakalım.

Motivasyon

3D teknolojisi öğrencilere hayal güçlerini kullanılma imkânı sunuyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürme ise öğrencileri heyecanlandırıp öğrenme motivasyonunu artırıyor. Konuların ilgi çeken görseller üzerinden anlatılması aynı zamanda ilgisi az olan öğrencilerin derse katılım oranını artırıp sınıfın genelinde etkili öğrenmeyi sağlıyor.  

Örneğin matematik denklemleri, yer şekilleri, dağ oluşumları, piramitler, fosiller gibi somutlaştırılamayan konuları öğrencilerin daha rahat anlaması 3D printing ve modelleme ile sağlanabilir. Bu şekilde öğrencilerin derse olan ilgisi artar ve bilgiler de zihninde kalıcı hale gelir. 

Üretken Bir Nesil

Tüketimin oldukça fazla olduğu günümüz dünyasında yeni nesli üreticiler haline getirmek bireysel faydaları yanında toplumsal açıdan da oldukça önemli bir adımdır. Kendi üretimini yapabilen, inovasyona önem veren çocuklar sürdürülebilirlik adına yapacakları proje ve girişimleri ile koşulları iyileştirmeye ön ayak olacaklardır. 

Çözüm Odaklı Düşünme

Öğrenciler yaratıcı düşünme yanında deneme yanılmalarla fikirlerini gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerin hata sonucunda vazgeçmeden devam etmeleri, sabretmeleri ve alternatif çözümler bulmayı öğrenmelerini mümkün kılıyor. Bu kabiliyet ise öğrenciler hayatlarının diğer alanlarında karşılaştıkları problemlere de çözüm odaklı yaklaşmalarını sağlıyor.

Takımın Bir Parçası Olmak

Geleneksel sınıf içi diyaloğunun değişmesine neden olan 3D teknolojisi sayesinde öğrenciler fikir alışverişinde bulunmayı, ortak projeler geliştirmeyi ve takım çalışmasını öğreniyorlar. İletişimin artması, sunumlar yapmak ve sınıfta aktif olmak öğrencilerin kişisel gelişimleri için de son derece önemlidir.

Kaynaklar

Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı