Blog

Tasarımsal Düşünme Kılavuzu

Başarılı girişimcilerin çoğunluğu design thinking becerisini başarı sırlarından biri olarak açıklar. İnovasyon süreçlerinde başarılı ve değişime önderlik eden şirketlerin ortak yönü de tasarımsal düşünme yetisidir. İlk duyulduğunda görsel düşünme yöntemleri gibi algılanır ancak design thinking bundan çok daha fazlasını kapsar. Bu konsepti doğru uygulamak ise bazı ön çalışmalar gerektiriyor.

Büyük Resme Odaklanmak

Her şirket design thinking süreçlerini kendi dinamiklerine göre özelleştirir ve ona özel bu varyasyonu  uygular. Ancak temelde hepsinin mantığı aynıdır ve 5 temel “kendine sor” aşamasından oluşur. İşte design thinking benimsemek isteyen birinin ele aldığı konuyla ilgili sırasıyla kendine sorması gereken sorular:

  1. Bu konuya//soruna//duruma nasıl yaklaşıyorum?
  2. Bu yaklaşımımı nasıl ifade ederim?
  3. Bu soruna nasıl çözüm üretirim?
  4. Bu çözümü nasıl uygularım? (Bu aşama protipleme aşamasıdır)
  5. Çözümü nasıl test ederim?

Fayda İletişimi

Büyük resme odaklandık ve çözümü bulduk. Şimdi ise getirisini hesaplayarak ön plana çıkarmak gerekiyor. İnovasyonun ROI’ını hesaplamak zor fakat imkansız değil. Fayda iletişiminin ROI’ı ise rakamlardan ziyade durumlarla açıklanabilir. Design Thinking konseptini etkili şekilde uygulayan firmaların kazançlarını somut getiriler ve soyut getiriler olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

  1. Somut Getiriler

Söz konusu düşünce biçimi şirketlerin sağlam tüketici öngörüleri kazanmasını sağlar.  Araştırmalar, anketleri focus grupları, persona çalışmaları ve empati haritaları satış artırmada şirketlerin yol göstericileri olurlar. Dijital ürünler için geliştirilen mockuplar ve arayüz denemeleri de aynı düşünme yönteminin pratikleridir. Prototip inşası ve yatırım arayışı da iş modelinin piyasaya gerçek bir oyuncu olarak adım atmasından önceki son dönemeçlerdir.

  1. Soyut Getiriler

Bakış açısını geliştirmek her iş alanında katma değer sağlar. Bunu sağlayan design thinking de firmaların yenilikçi kaslarını geliştiriyor. Ve girişte de bahsettiğimiz gibi organizasyonu günlük operasyon koşturmacasından uzaklaştırıp onun büyük resmi görmesini sağlıyor.

Ciddiye Almak

Design Thinking kuralları olan bir konsept. Yılda iki kez yarım günlük workshoplar halinde düzenlenen programlar sadece konsept hakkında genel bilgileri almaya yarar. Organizasyonların en sık yaptığı hatalardan biri de bu süreçleri ciddiye almadan, “seçmeli ders” havasında geçiştirmeleri. Tam da bu sebepten konsepti benimsediğini ama faydasını göremediğini ifade eden şirketler mevcut. Oysa ki Design Thinking belirli bir ajandaya göre, stratejik noktalar atlanmadan, devamlılığı olan bir dönüşüm programı, firmanın her kolunu bir tık ileriye taşıyacak, genele etkili bir düşünce yapısı olarak düşünülmeli ve bu yapısına uygun yoğunlukta ve kalitede uygulanmalı.

 

Kaynakça:

https://medium.com/@Ex3Labs/5-tips-for-bringing-design-thinking-into-your-organization-ff3976bfcace

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir