Blog

STEM Eğitiminin Öğrencilere Kazandırdığı 4 Beceri 🚀🎯

STEM eğitimi, öğrencilerin kendi ilgi, beceri ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini amaçlar. Türkiye’de bu eğitim oldukça sınırlı olsa da gelişmiş ülkelerde devletler; bu eğitim için ciddi bütçeler ayırır, yatırım yapar ve bunu önemser. Diğer taraftan ülkemizde de bu konuda hatırı sayılır çalışmalar gerçekleştiren eğitim kurumlarının sayısı sürekli artıyor.

STEM eğitimi bilim ve teknolojiye yatırım yaparak öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında araştırma, keşif yapma ve tasarım yapma becerilerinin artırılmasına yoğunlaşıyor.

STEM eğitimi nedir?

STEM kelimesi İngilizce bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. STEM; bilim, teknoloji matematik ve mühendislik alanlarında öğrencilerin gelişimi için oluşturulmuş eğitim sistemi anlamına geliyor. Fen, teknoloji, matematik ve mühendislik müfredatları birleştirilerek bir eğitim sistemi içerisinde öğrencilere sunuluyor. Yani, bu alanların bir arada nasıl kullanılabileceği araştırılıyor ve öğretiliyor.

STEM eğitimi yaratıcılığı, üretkenliği ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek, öğrencilerin merak duygularını artırarak onları çözüm odaklı düşünmeye sevk eden konularda oluşur. Bilim ve teknoloji alanlarında öğrencilerin öğrendiklerini uygulamasına yardımcı olunur. Böylece bilgi teoride kalmaz, reel olarak kullanılabilir.

stem eğitimi

STEM eğitiminin kazandırdığı 4 beceri

STEM eğitiminde çeşitli konularda etkinlikleri içeren eğitimler yer alıyor. Her bir eğitim veya etkinlik aslında öğrencilere belli başlı becerileri kazandırmayı hedefliyor. Bu eğitimler öğrencilerin bilimsel kapasite ve gelişimlerinin artmasında fayda sağlıyor. STEM eğitiminin öğrencilere kazandırdığı 4 temel beceriyi şöyle sıralayabiliriz.

Problem çözme becerisi

Problem çözme becerisi, STEM eğitimi sayesinde edinilen en temel beceriler arasında yer alıyor. Çünkü STEM, çocukların yeni konuları deneme yanılma yoluyla öğrenmeleri ve keşfetmeleri için gerekli ortamı sunar.

Çocuklar, bir meseleye yaklaşırken değiştirilmesi gereken noktaları ya da bir sorunun çözülmesi gereken parçalarını görmeye alışır. Böylece kendi ilgi alanlarıyla uyumlu şekilde sorunlara karşı problem çözme yaklaşımı geliştirmeyi öğrenirler.

Yaratıcılık

Yaratıcılık, STEM eğitiminin kaçınılmaz sonuçlarından biridir. Aynı anda hem basit hem de kompleks bir beceriye dönüşebilen yaratıcılık, farklı bakış açılarına sahip olmayı gerektirir. STEM eğitmenleri, ucu açık sorularla öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olur.

Tartışma becerisi

Tartışma becerisi, pek çok yetişkinin hayatını kolaylaştıran ve başarıya götüren özellikler arasında yer alır. Aslında çocuklar için de durum pek farklı değil. Tartışma becerisini çocuk yaşta edinmek için STEM eğitimi büyük katkı sağlar. Çünkü fikirlerin ortaya çıktığı ve birlikte çözümlerin araştırıldığı eğitim sırasında, bir iddiayı ya da öneriyi desteklemek için çocukların kendini açıklaması gerekir.

Eleştirel düşünme becerisi

Eleştirel düşünme becerisi, aslında yukarıdaki üç becerinin bir sonucu da sayılabilir. Çünkü çözüm odaklı olmak ve problem çözmek için ortadaki konunun her yönüyle ele alınması, çözüm arayışında yaratıcı ve açık fikirli olunması gerekir.

Tartışma becerisine dahil olarak da karşı tarafı aynı açık fikirlilikle dinlemek ve katkıda bulunabilmek önemlidir. Bu nedenle eleştirel düşünme becerisi STEM eğitiminin bütünlüklü olarak kazandırdığı becerilerden biridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir