Blog

STEM Eğitimi Sosyal İnovasyonu Nasıl Destekler?

STEM kısaltması bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. “Stem” kelimesinin İngilizce karşılığı ise kök anlamına geliyor. Sosyal inovasyonu bir giriş olarak özetleyecek olursak, sosyal ve çevresel sorunlara verimli ve sürdürülebilir çözüm üretme süreci diyebiliriz.

STEM’den Sosyal İnovasyona: Kökten Yapraklara

Kök bir ağaç için nasıl hayatın devamlılığında önemli ise sosyal inovasyan konusunda da STEM’in hayati bir anlamı vardır. Sosyal inovasyon suyunu ve besinini STEM’den alabilir. STEM eğitim sistemi ile çağa ayak uyduracak ve hatta yön verecek çocuklar yetiştirilir. STEM ile analitik düşünebilen, teknolojik ve bilimsel çalışmalar üretebilen lider gençler, kökleri sağlam bir ağaç gibi sosyal sorunlara etkili ve sürdürülebilir çözümler üretebilir.

STEM eğitimi güçlü, etkili ve çözüm odaklı bir neslin kökü gibidir. Toplum ve doğa için etkin çözümler, bu nedenle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda çağı yakalamış gençler tarafından etkili bir şekilde üretilebilir.

Sosyal inovasyon çağın sosyal sorunlarına, diğer bir deyişle toplum ve coğrafya açısından yaşamın en iyi şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla sorunları çözmeye odaklanır. Yaşanabilir bir dünya için sosyal inovasyonlar hayat kurtarıcı bir yerde durur. Bu toplumsal bilince erişmenin önünde, sistematik bir şekilde disiplinler arası bir eğitim ihtiyacı ortaya çıkar.

Toplumsal, kültürel ve çevresel sorunlara yenilikçi sürdürülebilir çözümler, ancak geniş perspektif gerektiren bir eğitim sisteminden geçmiş gençler ile mümkündür. STEM eğitim sistemi, sosyal inovasyon için biçilmiş kaftandır. Sosyal inovasyonu gerçekleştiren sosyal girişimcilerin yetiştirilmesi için STEM eğitimi stratejik bir önem taşır.

Sosyal inovasyondan insanlığa: Yapraklardan hayata

Bu birliktelikten neler mi çıkar? Bu iki alanın flörtünün sosyal bir inovasyona dönüşmesinin somut bir örneği olarak görme engelliler için sosyal girişimcilerin sesli kitap diye bir site yapmasını verebiliriz. Bir farklı örnek olarak da yine Muhammad Yunus tarafından kurulan ve mikro kredilerin kadınların toplumdaki rolünün yeniden inşasındaki önemi ile Grameen Bankası’nı verebiliriz.

STEM bir kök ise sosyal inovasyon onun can verdiği yapraklardır. STEM sosyal inovasyona, sosyal inovasyon ise insanlığa hayat verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir