Blog

STEM Eğitimi Neden Bu Kadar Önemli?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, STEM eğitimine dayanan meslekler büyük bir hızla artıyor. STEM eğitimi almış kişiler, daha yüksek profesyonel başarı ve daha yüksek gelir seviyesine sahip. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışanlar, özellikle ekonominin sürdürülebilir büyümesi açısından ülkeler için büyük önem taşıyor.

STEM eğitimi, klasik sayısal eğitimin ötesinde eleştirel düşünceyi ve bilim okur yazarlığını arttırır. Böylece yeni neslin inovatif yaklaşımı desteklenir. İnovasyon, ekonominin sürüdürülmesi ve yeni çözümlerin üretilmesi için anahtar rol oynar.

STEM nedir?

STEM, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlamına gelir. STEM önemlidir, çünkü hayatımızın her alanına yayılmıştır. Bilim, çevremizdeki dünyanın her yerini kapsar. Teknoloji, sürekli olarak hayatımızın her alanına doğru genişler. Mühendislik, yolların ve köprülerin temel tasarımlarıyla uğraşmanın yanı sıra çevreyle ilgili sorunların üstesinden gelir. Matematik her meslekte, hayatımız boyunca yaptığımız her faaliyete dokunur.

stem eğitimi

Neden STEM eğitimi?

“21. yüzyılda bilimsel ve teknolojik yenilikler giderek daha da önem kazanmıştır. Çünkü hem küreselleşmenin hem de bilgi temelli bir ekonominin yararları ve güçlükleri ile karşı karşıyayız. Bu yeni enformasyon temelli ve son derece teknolojik toplumda başarılı olmak için öğrencilerin yeteneklerini STEM’de geçmişte kabul edilebilir seviyenin çok ötesinde geliştirmesi gerekiyor.” – National Science Foundation

STEM’den kime fayda sağlar?

Genel olarak bahsedecek olursak; STEM eğitimi, matematik ve fen alanlarında sıkça karşımıza çıkan etnik ve cinsiyet temelli ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. STEM ile ilgili alanlarda dezavantajlı grupların rollerini artırmak için girişimler kuruluyor. STEM eğitimini ve kariyerlerini ulusal öncelik olarak gören ülkeler, küresel ekonomide rekabet gücünü arttırıyor.

Sonuç olarak, STEM eğitimi ülkelerin ekonomik gücünü sürdürmesine ve arttırmasına yardımcı olmak için kritik önem taşıyor. Okuldaki STEM eğitimi, öğrencilerde STEM kariyerine ilgi uyandırmak için önemlidir. Bununla birlikte, çocukların bu alanlara yönelmesi için tüm yükü öğretmenlere yüklemek mümkün değil. Okuldaki STEM eğitiminin yanı sıra ebeveynlerin de ayrıca çocuklarını STEM faaliyetlerini sürdürmeye teşvik etmeleri gerekiyor.

Bu anlamda, okul dışında atölye ve etkinliklere katılmak STEM’in yalnızca bir dersten fazlası olduğunu göstermenize yardımcı olabilir. STEM’in gerçek hayatta nasıl kullanıldığını gören çocuklar, okulda öğrendikleri bilgilerin toplumumuz ve hatta dünyamız için ne kadar gerekli olduğunu kendileri fark edebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir