Blog

Sosyal İnovasyon ve Maker Hareketi Geleceği Nasıl Şekillendirir?

Hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde sosyal inovasyonun önemi de aynı oranda artıyor. Maker hareketi alanları, faaliyetleri ve atölyeleri ile toplumda yaşanan sorunlara yenilikçi çözümler üretme çerçevesinde hareket ediyor. Bu yönüyle sosyal inovasyon desteklenmiş oluyor.

Maker hareketi ürettiği çözüm yöntemleri ile sosyal alanlardaki sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olurken, herkesin teknolojiye erişim sağlamasını amaçlıyor ve koşulları herkes için eşit bir düzeye getirmek için çalışıyor. Bu sebeple, özellikle çocukların bilim ve teknolojiye ulaşmasıyla bilimsel ve teknolojik kalkınma için bir araç olarak rol üstleniyor.

Maker hareketi sosyal inovasyona destek olarak gelecek için bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmayı sağlıyor. Bu yüzden de günümüz dünya sorunları için fikirler geliştirerek, dünyanın daha refah ve yaşanabilir olmasına katkı sunabilir.

Maker hareketi, genel anlamda dünyadaki yaşam için yenilikçi fikirler sunarak sürdürülebilirliği sağlama konusunda alternatifler yaratabilir. Yapay zekanın kullanılması ve insan yaşamının kolaylaşması bakımından geleceği şekillendirebilir. Toplumdaki bireylerin yaşadıkları sorunlar karşısında duyarlı olmasını ve buna ilişkin inisiyatif alarak görev ve sorumluluk almasını sağlayabilir.

sosyal inovasyon

Sosyal inovasyon nedir?

Günümüzde çokça kullanılan kavramların başında gelen inovasyon; yeniliği, gelişim ve değişimi kapsıyor. Bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında inovasyondan sıkça söz ediyoruz. Bu anlamda sosyal yönden değişimi açıklayan sosyal inovasyon; toplumdaki sorunlara etkili ve kalıcı çözümler üretmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kullanılacak yöntemleri de içine alıyor.

Sosyal inovasyon, toplumdaki bir durum, olay ya da soruna ilişkin çözümler üretmeyi amaçlıyor. Sosyal inovasyonun kendine has özelliklerinden biri, kar etmenin dışında gönüllü ve istekli olarak topluma fayda sağlama motivasyonuyla ortaya çıkması denebilir.

Maker hareketi, sosyal inovasyona nasıl destek sağlayabilir?

Maker hareketi, toplumdaki sosyal yönden dezavantajlı grupların bilim ve teknoloji ile ilgilenmelerine olanak sağlar. Fikir atölyeleriyle çocukların yenilikçi fikirleri ile teknolojiyi bir araya getirirken, onlara bir duruma ilişkin çözümler üretme fırsatı sunuyor.

Böylelikle, bilim ve teknolojinin imkanlarına erişimi olmayan çocukların fikir ve icatlarını gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Çocukların sivil toplumla tanışmasını sağlıyor, proje konusunda eğitim almasına yardım ediyor ve kariyer gelişimlerine destekliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir