Günümüzün çocuklarının teknoloji ile en iç içe büyüyen nesil olduğu su götürmez bir gerçek. Artık pek çok gelişmiş ülkede çocuklara verilecek kodlama eğitimine yönelik talep büyüyor. Bilgisayarlara karşı erken yaşta gelişen bu ilgiyi kodlama gibi yaratıcı bir aktiviteye kanalize etmek, sosyal inovasyon açısından büyük bir önem taşıyor. Türkiye’deki eğitim kurumları ve ailelerin de bu yüzden çocukların kodlama eğitimini desteklemesi gerekiyor.

Sosyal inovasyon ve kodlama neden önemli?

Sosyal inovasyon, dünyadaki sosyoekonomik problemlere üretilen alternatif çözümleri içeriyor. Sürdürülebilir bir ekonomi ve verimli bir sosyal hayat inşa etmek açısından oldukça gerekli. Piyasa güçlerinin çoğu zaman yapamadığını yapmak, dünya çapında refah toplumları yaratmak için sosyal inovasyona önem verilmeli. Her gün gelişmekte olan teknoloji, inşa edilen bu yaşantının doğal olarak çok geniş bir parçası. Kodlama bilgisi ise teknolojiye katkısı açısından kilit bir önem taşıyor.

Çocuklara kodlama öğretmenin yararları

Çocukluk, insanın öğrenmeye en elverişli olduğu dönem. Küçük yaşta başlanacak kodlama eğitimi onlara öncelikle bir makinenin nasıl çalıştığını hızlıca kavrama fırsatı sunacaktır. Çeşitli algoritmaları çözmek, çocukların analitik düşünme becerilerini geliştirir. Hayal gücünün zirvede olduğu bu gelişim dönemlerinde çocuklar, temel bir kodlama eğitimi sayesinde düşledikleri karakterleri hayata geçirebilirler.

Tasarılarını gerçekleştirebildiklerini görmek, çocukların yenilikçi ve üretici bireyler olarak yetişmesine olanak sağlar. Günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilme gücü verir.

Sosyal İnovasyon

Çocuklar için kodlama eğitimi Scratch gibi programlarla eğlenceli hale getirilebilir. Kodlama eğitimi bilgisayar mühendisliği, yazılımcılık gibi alanlarla sınırlı kalmak zorunda değil. Kodlama, disiplinlerarası etkileşim içeren bir beceri. Kullanımı sanayi, tıp, hukuk gibi teknik ve sosyal pek çok iş dalında gün geçtikçe artıyor. Kodlama becerisinin edinimi çocuklara ileriki hayatlarında şüphesiz pek çok kapı açacaktır.

Küçük yaştan itibaren verilecek olan kodlama eğitimi, hayatı boyunca problem çözmeye yönelik düşünebilen bireyler yetiştirir. Dünyanın, girişimcilik ve yaratıcılık gibi değerlerin ön planda olduğu çağımıza uygun, üretken ve yenilikçi bireylere ihtiyacı var. Bu tohumu küçük yaşta atmak, sosyal inovasyonla dünyayı geliştirebilmenin kuşkusuz en nitelikli yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı