Blog

Sosyal Bilimler Olmadan Muhteem Teknolojiler Yarat覺lamaz

David Foster Wallace, T羹rk癟eye de 癟evrilmi kitab覺nda suyun ne olduunu bile bilmeden suda yaayan bal覺覺n hikayesini anlatarak balar. Bal覺klar ger癟ekten de var olmalar覺n覺 m羹mk羹n k覺lan okyanuslardan ve denizlerden bihaber yaarlar. Buradan yola 癟覺kan Wallace, eitimin d羹羹nme kapasitemizden ziyade neleri d羹羹nmeyi se癟eceimizle ilgili olduunu 繹ne s羹rer ve insanl覺覺 繹nemli k覺lan deerlerden bahseder.

Kodlar, veriler ve genel olarak teknolojiye, tamamen teknik bir konu olarak yakla覺lsa da bu 癟ok doru say覺lmaz. 羹nk羹 teknolojik 羹r羹nler ve hizmetler insanlar i癟in 羹retilir ve toplumda 繹nemli deiiklikler ortaya koyar. Bu 繹zellii, teknolojiye i癟kin bir sosyal bilim ihtiyac覺n覺n varl覺覺n覺 g繹sterir. G羹n羹m羹zde STEAM eitiminin ve Maker hareketinin y羹kselii bu ihtiyac覺n g繹r羹n羹r hale gelmesinin de bir sonucudur.

M羹hendislik insanla ve doayla ilgilidir

M羹hendislik eitimi, teknolojinin kullan覺ld覺覺 ve ekillendii alanlar覺n ba覺nda gelir. Bu eitim teknik bir balamda problem 癟繹zme odakl覺d覺r ve 癟繹z羹lecek problemler, insanla ve doayla ilgilidir. Problemlerin 癟繹z羹m羹nde kodlar, denklemler, aksiyomlar kullan覺l覺r. Yarat覺lan ve s羹rekli olarak kullan覺lan algoritmalar, d羹nyay覺 bir ekilde direkt olarak etkiler.

teknoloji

Son zamanlarda m羹hendislik b繹l羹mlerinde zorunlu hale gelen “humanities” derslerinin amac覺, problemlerin tespiti ve d羹nyay覺 alg覺lama konusunda m羹hendislik 繹rencilerine destek olmakt覺r. Bunun yan覺 s覺ra m羹hendislikte 癟ok 繹nemli olan etik d羹羹nme ve k羹resel toplum anlay覺覺 da sosyal bilimlerin katk覺 alanlar覺 aras覺nda yer al覺r.

Bu katk覺lar, g羹n羹m羹zde inovasyonun h覺zl覺 bir ekilde uygulan覺覺nda g羹癟l羹 bir etkiye sahiptir. zellikle 癟a覺n i yapma modelleri aras覺nda y羹kselite olan giriimcilik de t羹m bunlar覺n sonucu olarak g繹r羹lebilir. Kapsaml覺 ve kapsay覺c覺 bak覺 a癟覺s覺 gerektiren giriimcilikte baar覺l覺 olmak i癟in d羹nyay覺 teknik bir g繹zle g繹rmenin 繹tesinde, toplumsal ve sosyal olarak da doru alg覺lamak gerekir.

Ne 羹zerine 癟al覺覺yorsunuz? Neden bu konuda 癟al覺may覺 tercih ediyorsunuz? Bu alanda neler yapmaya ihtiya癟 var? Hedef kitlenizin 繹zellikleri neler? Bu sorulara cevap vermek ve muhteem teknolojiler yaratmak i癟in sosyal bilimler alan覺nda temel d羹zeyde bilgi sahibi olman覺z gerekir. Sosyal bilimleri d覺ar覺da tutan teknolojik geliimin inovatif etkiyi i癟ermesi m羹mk羹n g繹r羹nm羹yor. Bu anlamda farkl覺 yakla覺mlardan beslenen bir vizyonun katk覺lar覺, teknolojiyi 癟ok daha ileri ta覺yabilir.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir