Maker hareketi, kodlama, yapay zeka gibi konuların öncelikli hale geldiği günümüzde, üreten bir nesil yaratmak için robotik eğitimine önem vermek gerekiyor. Robotik eğitimi, insanların ve özellikle Makerların gördükleri sorunlara çözüm üretmesi için gerekli altyapıyı sağlıyor.

Tüketimdense üretime odaklanan robotik eğitimi, sorunlara hazırda üretilmiş çözümleri tüketmeyi değil, özgün çözümler üretmeyi destekliyor. Peki, bunların dışında robotik eğitimini önemli kılan diğer sebepler neler?

Sosyal, bilişsel ve ince motor becerileri geliştirir

Son yapılan araştırmalar, bizlere, eğitimsel robotların, 4 ila 8 yaş arasındaki çocukların öğrenme becerilerini geliştirmelerinde çok büyük faydalar sağladığını göstermiştir. Eğitimdeki bu yeni yaklaşımın neden işe yaradığı sorusuna gelince, cevabın oldukça basit olduğunu görüyoruz: “Çocuklar en iyi oyun oynayarak öğrenirler”.

Robotlarla çalışırken onlara sunulan hareketli ortamda çocuklar hem eğleniyorlar, hem de eğlenirken algılama ve kavrama gibi önemli bilişsel becerilerini geliştiriyorlar.

Yaratıcı ve eleştirel düşünmeye yönlendirir

Çocuklar robotlarla uğraştıklarında ve onlarla deneyler yaptıklarında, aslında birer mühendis ve hikaye anlatıcılarına dönüşürler. Çevreye tepki gösteren ve kendileri için anlam ifade projeler ürettikçe, benzersiz hayal güçlerini kullanır ve problem çözme kabiliyetlerini geliştirirler.

Motor ve sensörlerle oynayarak ve birkaç basit talimatlar sayesinde, hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürebilen genç öğrenciler, programlamanın da böylece ilk basamağını başarılı bir şekilde öğrenmiş olurlar.

robotik eğitimi

Teknolojiye güvenli bir giriş sağlar

Gelişmiş ve dijital bir dünyada karşılaştığımız tehlikelerden bir tanesi de teknoloji ile aşırıya kaçan zararlı bir etkileşim içerisine girmektir. Erken yaştaki çocukları bu tehlikeden korumak için ebeyvenler olarak gerekli önlemleri almaya çalışırız. Ancak, teknolojinin artık çocukların oyunlarına dahil olduğu çağımızda, bir takım “kullanım yasakları” koymak, bu duruma her zaman bir çözüm getirmez.

Çocukların teknolojiden zarar görmemeleri için, aslında yapılması gereken, teknolojiyi, kendilerine fayda sağlayan yönde nasıl kullanabileceklerini onlara öğretmektir. Robotik eğitim ile öğretmenler, öğrencilerinin modern dünyanın teknolojisi ile pozitif bir bağ kurmalarına yardımcı olurlar.

Modern dünyaya aktif katılımı destekler

Gün içerisinde hepimiz robot benzeri elektronik eşyalarla etkileşim içerisine gireriz. Örneğin, otomatik kapılardan, el kurutma makinalarına kadar, robot ve sensor teknolojisinin kullanıldığı bir çok alanla iç içeyizdir.

Çocuklar robotik eğitimde öğrendikleriyle, çevrelerindeki bu teknolojiye yabancı kalmayıp üretici fikirlere açık hale gelirler.

Geleceğe hazırlar

Robotiklerin neler yapabileceğini ve nasıl yaptıklarını eğitim sistemlerinde öğrenen çocuklar, gelecek için açık bir algıya sahip olurlar. Geleceğin iş dünyası için gerekli yaratıcı ve üretici fikirlere sahip olarak, içinde yaşadıkları topluma katkı sağlarlar. Bu yüzden, Robotik Eğitim için geleceğin kendisidir, demek yanlış olmaz.

Bültenimize Abone Olun

Bültenimize Abone Olun

Aba Innolab bültenine abone olarak güncellemelerden ilk önce siz haberdar olun.

Aboneliğiniz Alındı